S RADOSŤOU V SRDCI PODPORUJEM FESTIVAL OLD´s COOL 2018

03.10.2018

Festival poskytuje príležitosť na prekonávanie hraníc medzi generáciami, ktoré sa vytvárajú pod vplyvom rýchleho životného štýlu, technických výdobytkov a presunov do virtuálneho sveta. Nuž, vykročme do reálneho sveta, vypočujme si hudbu a zatancujme si s partnerom alebo partnerkou, ktorí majú náskok pred nami na ceste životom po tejto našej modrej planéte. Poučme sa navzájom v témach dôležitých pre aktívny život, v demokracii, zdokonaľme sa v činnostiach vyjasňujúcich chmúrnejšie dni.

Teším sa na stretnutie na festivale, osobitne na koncerte Geriatrio.
Zobraziť všetky