SÚD ROZHODOL V PROSPECH OBETE RAZIE V MOLDAVE NAD BODVOU

05.03.2020

V prípade jednej z obetí policajnej razie v Moldave nad Bodvou z roku 2013, ktorá neskôr čelila trestnému stíhaniu z krivej výpovede, rozhodol súd v jej prospech. V odôvodnení rozhodnutia zohľadnil viaceré porušenia práv, ktoré boli zrejmé na jednotlivých pojednávaniach, ktorých sme sa pravidelne zúčastňovali.

V odôvodnení súd napríklad uvádza, že problém bol už v priebehu prípravného konania, pretože vznikla pochybnosť o ovládaní slovenského jazyka obžalovaného na dostatočnej úrovni, aby porozumel všetkému, čo sa ho týka. Ako ďalej súd v rozhodnutí uvádza: „ťažisko zodpovednosti za posúdenie schopnosti osoby komunikovať v jazyku konania, sa prenáša na orgán, ktorý vykonáva úkon trestného konania.“ To znamená, že aj v prípade, že obžalovaný vyhlási, že jazyk dostatočne ovláda, je na zodpovednom orgáne, ako o jeho jazykových schopnostiach rozhodne. Je však potrebné, aby zohľadnil jeho práva na spravodlivý súdny proces, ktorý nemôže byť garantovaný, ak sa nerealizuje v jazyku, ktorému obžalovaný rozumie.

V danom prípade boli o tom jasné pochybnosti, a to ešte v inšpekčnom konaní. Podľa odôvodnenia súdu je preto obžaloba neopodstatnená a postavenie obžalovaného je ďalej neudržateľné. Ako sa v rozhodnutí ďalej uvádza, na tejto skutočnosti nemení nič ani to, že súd v konečnom dôsledku zabezpečil preklad niektorých písomností z prípravného konania, pretože práva obvineného konať v materinskom jazyku v prípravnom konaní už nie je možné spätne realizovať.

„Jediným logickým a zároveň možným postupom je teda zastavenie trestného stíhania, pretože nie je možné ďalej zaťažovať obvineného nedôvodnou obžalobou,“ uvádza súd v rozhodnutí a dodáva, že nemôže pripustiť, aby bol obvinený ďalej bezdôvodne vystavený procedurálnemu súdnemu konaniu.

Vývoj prípadu razie v Moldave nad Bodvou neustále sledujeme. Verím, že právo na spravodlivý proces bude zohľadnené v konaniach so všetkými obeťami, ktoré boli obvinené a obžalované z krivých výpovedí.
Zobraziť všetky