Rozhovor s p. F. Nattom, vedúcim Zastupiteľského úradu UNHCR na Slovensku

13.08.2002

Dňa 13.8.2002 prijal verejný ochranca práv doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc. vedúceho Zastupiteľského úradu UNHCR na Slovensku pána Pierfrancesca Maria Nattu a Jána Šikutu.
Hlavnou témou rozhovoru bola problematika utečencov a uplatňovanie azylového práva na Slovensku. Ku koncu minulého roku bolo na Slovensku registrovaných 8151 žiadateľov o azyl za rok 2001. Za prvé tri mesiace tohto roku približne 2000 žiadateľov prešlo utečeneckými tábormi na Slovensku, ale len v troch prípadoch Migračný úrad priznal štatút utečenca. Podľa vysokého komisára je to nízky počet v porovnaní s inými krajinami ako napr. Česko, Maďarsko, Poľsko alebo Ukrajina.
Verejený ochranca práv Pavel Kandráč a vedúci zastupiteľského úradu pán F. Natta sa dohodli na spolupráci pri riešení azylovej a migračnej politiky na Slovensku a taktiež na vzájomnej informovanosti o problematike utečencov.
Zobraziť všetky