ROZHODNUTIE ESĽP V PROSPECH OBETÍ RAZIE V MOLDAVE NAD BODVOU JE PRÁVOPLATNÉ

07.12.2020

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozhodol 1. septembra 2020 v prospech obetí policajnej razie v Moldave nad Bodvou z roku 2013. Slovenská republika sa v zákonnej lehote voči rozhodnutiu neodvolala a verdikt nadobudol 1. decembra 2020 právoplatnosť.

Po dlhoročnom nespravodlivom procese sa po preskúmaní prípadu zo strany Európskeho súdu pre ľudské práva jasne ukázalo, že základné práva sťažovateľov boli porušené. Vítam, že rozhodnutie ESĽP je právoplatné a obetiam razie sa dostane náležitá satisfakcia. Verím, že spravodlivého verdiktu sa dočkajú aj ďalší sťažovatelia a tiež, že toto rozhodnutie bude zohľadnené v rozhodovacej praxi domácich súdov.

Sťažovateľov zastupovala pred ESĽP mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva.

Viac o samotnom rozhodnutí ESĽP nájdete v tlačovej správe zo dňa 1. septembra 2020 vydanej pri príležitosti zverejnenia rozhodnutia ESĽP.

Na obrázku môže byť: jedna osoba alebo viacerí ľudia a detail
Foto: archív KVOP
Zobraziť všetky