Rozhodnutia ESĽP v neprospech SR

04.03.2013

21 rozsudkov v neprospech Slovenskej republiky vyniesol vlani Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. V týchto rozsudkoch súd konštatoval porušenie jedného alebo viacerých práv sťažovateľov, ktoré garantuje dohovor o ľudských právach a základných slobodách. Najčastejšie išlo opäť o porušenie práva na spravodlivé súdne konanie.

Viac informácií si môžete prečítať TU.
Zobraziť všetky