Rovnocenná ochrana pre všetky formy rodín a trvalého životného partnerstva

11.11.2015

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová spolu so zástupkyňami a zástupcami právnej, mimovládnej a akademickej obce dnes diskutovala o rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý nedávno publikoval prelomové rozhodnutie v prípade Oliari vs. Taliansko.

V predmetnom prípade skupina troch talianskych párov rovnakého pohlavia žalovala Taliansko za právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života a za to, že im štát neumožnil prístup k žiadnej forme právneho uznania ich dlhodobého a stabilného partnerstva.

Podľa súdu v Štrasburgu ich "faktické partnerstvo patrí pod kvalifikáciu rodinného života," na ktorý sa vzťahuje ochrana podľa článku osem Európskeho dohovoru o ľudských právach a základných slobodách. Súd konštatoval, že talianska vláda "nedokázala splniť pozitívny záväzok a zabezpečiť, aby žiadatelia mali prístup k osobitnej právnej forme uznania a ochrany párov rovnakého pohlavia" a preto Taliansko porušuje článok 8 dohovoru.

Verejná ochrankyňa práv podporuje aktivity, ktorých cieľom je dosiahnutie úpravy slovenskej legislatívy tak, aby obsahovala rovnocennú ochranu pre všetky formy rodín a trvalého životného partnerstva.

„Je dôležité hovoriť o tomto rozhodnutí v slovenskom kontexte. Štát sa zaviazal ochraňovať základné právo na rešpektovanie rodinného a súkromného života na ochranu pred zasahovaním do súkromného a rodinného života, ktoré patria každému človeku. To znamená, že každá rodina, bez ohľadu na jej zloženie podľa pohlavia, má podľa tohto záväzku požívať rovnakú právnu ochranu a uznanie zo strany štátu“,  vyhlásila verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová.

FOTO: Kancelária Verejného ochrancu práv

 
Zobraziť všetky