Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite

16.11.2012

Regionálne sympózium - "Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite" je súčasťou rozsiahleho projektu, ktorý od januára do novembra 2012 realizuje Úrad vlády v spolupráci so svojimi partnermi (OZ Občan, demokracia a zodpovednosť; Poradňa pre občianske a ľudské práva) a s finančnou podporou Európskej únie.
Okrem úvodného slova verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej sa počas sympózia Kancelária aktívne zapojila aj do jednej z panelových diskusií na tému: Najčastejšie problémy praktickej aplikácie antidiskriminačnej legislatívy, identifikovanie a prekonávanie bariér.

Projekt sa zameriava najmä na presadzovanie ľudských práv a princípu rovnosti v praxi a na rovnaké zaobchádzanie so zraniteľnými skupinami, ktoré sú ešte stále často diskriminované najmä z dôvodu zdravotného postihnutia, rasového a etnického pôvodu, veku, náboženstva a sexuálnej orientácie.

         
Zobraziť všetky