Rómovia, LGBTI komunita a ľudia so zdravotným znevýhodnením potrebujú viac ochrany

14.10.2015

Komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks v správe, ktorú vypracoval po júnovej návšteve Slovenska a stretnutí s verejnou ochrankyňou práv Janou Dubovcovou zdôrazňuje, že je potrebné, aby kompetentní zintenzívnili svoju snahu o odstránenie diskriminácie, a prijali efektívne opatrenia, ktoré by zlepšili ochranu Rómov, LGBTI komunity, a tiež ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Komisár oceňuje vysoký status, ktorý v rámci slovenskej ľudskoprávnej štruktúry patrí funkcii verejného ochrancu práv ako nezávislému orgánu zriadenému v súlade s Ústavou SR. V roku 2006 bol novelizovaný zákon č. 564/2001 Z. z. tak, aby zaviedol povinnosť orgánov verejnej správy splniť odporúčania ombudsmana týkajúce sa nápravných opatrení v prípadoch, v ktorých došlo k porušeniu ľudských práv.

Komisár vníma proaktívny prístup verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej k upozorňovaniu príslušných orgánov a činiteľov na obzvlášť závažné problémy v oblasti dodržiavania ľudských práv, ako je napr. nadmerné používanie násilia voči Rómom zo strany polície, ako povzbudivý. Podobne povzbudivo vníma i iniciatívu Kancelárie verejného ochrancu práv venovať rozsiahlejšiu časť svojej činnosti práci v teréne a čím ďalej tým viac konať ex officio . Komisárovi je však ľúto, že tejto nenahraditeľnej práci sa nie vždy dostáva dostatočnej podpory zo strany príslušných orgánov. V tomto kontexte sú preto vítané odporúčania CSĽP, aby bola aktivita verejného ochrancu práv vnímaná ako konštruktívne napĺňanie základnej úlohy tejto inštitúcie. Komisár tiež zdôrazňuje, že príslušné orgány by mali venovať pozornosť potrebe lepšieho financovania Kancelárie verejného ochrancu práv, ktorá v súčasnosti nemá dostatočný počet zamestnancov, a ktorej chýbajú dostatočné zdroje na realizáciu jej dôležitých aktivít.

Komisár oceňuje, že sa Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová angažuje v oblasti diskriminácie, manifestov a nenávistných prejavov namierených proti rómskemu obyvateľstvu. Víta aj aktivitu ombudsmanky v prípadoch použitia neprimeranej sily policajných zložiek v rómskych osadách. NIls Muižnieks sa v tejto súvislosti vracia k Mimoriadnej správe verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej, ktorú Národnej rade predložila v roku 2013. Komisár ľutuje, že o správe nebola v Národnej rade vôľa diskutovať.

Nils Muižnieks vo svojej správe víta aktivitu verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej, týkajúcu sa práv ľudí so znevýhodnením na inklúzivné vzdelávanie, a tiež potreby zamedziť každú formu diskriminácie znevýhodnených detí vo vzdelávacom systéme. Komisár Muižnieks v tejto oblasti víta prebiehajúcu reformu, ktorá znemožní úplné pozbavenie ľudí s mentálnym postihnutím spôsobilosti na právne úkony a ostáva znepokojený pomalým procesom deinštitucionalizácie a premenou tradičných inštitúcii určených pre ľudí so znevýhodnením na menšie ubytovacie jednotky.

V rámci ochrany práv LGBTI komunity Komisár zaznamenal aktivitu ombudsmanky v tejto oblasti a vyzval kompetentných, aby podporovali a plne rešpektovali práva transsexuálnych a intersexuálnych jedincov, vrátane intersexuálnych detí.

Celá správa Komisára Rady Európy pre ľudské práva Nilsa Muižnieksa je prístupná tu.

FOTO: Kancelária verejného ochrancu práv - Romana Juhásová
Zobraziť všetky