Sakoneskro arakhardo manuš

Gondoľinen avka, hoj sne phagerde le čačipne keribeha vaj principenca demokratikano the pravno them phagerde fundamentalna čačipena uzo keriben, rozginipidenipe vaj o khetaňibnaskre administracijakre organi nakeren sar kampel ?

Te HE, , šaj pherďaren kada formularis vaš o bičhaviben mangipe sakoneskre arakhardoske.

Phendo vaš o bičhavibne mangipen :

  • andar o mangipen musaj pe ta achaľol, pal soste džal, vaš anglo savo organo khetaňibnaskro administracijakro džal the so o bičhavibno kamel,
  • anonimno mangipen sakoneskro arakhardo namusaj te kerel avri,
  • andro keriben le sakoneskre arakhardeha šaj vakeren dajakra čhibaha,
  • te kamen nekh sigeder te ovel Tumaro mangipen kerdo, Tumen mangas, te den savore dokladi andro kopiji, save sikhaven Tumaro pheniben,
  • upro keriben tumare mangipen ko sakoneskro arakhardo šaj den pherdi zor the avre manušeske,
  • sakoneskro arakhardo kerel the andro Slovaťika regijoni, pašedera informaciji hine pro kontaktno gendo andri kancelarija.


Tumaro mangipen kamaha te kerel so nekh sikeder pal oda sar avla upro rados, kana amenge avľila.

Zakono pal o sakoneskro arakhardeskro nadel ňisavo zakonno časos upro keriben mangipen.
  
Ko hino sakoneskro arakhardesko manuš ?
(„Resipen sakoneskre arakhardeskre“, „Čačipena sakoneskre arakhardeskre“,
Ko the sar šaj del bičhaviben
mangipen?“,
„Fundamentalna čačipena the biphandľipena zathode andro aver šero Konštitucija Slovaťiko republika“, „Nekh buter phučle phučibena the palepheňibena“)
 


PDF

MS Word

Kamen vareso te del andre, te phukavel?

I. Informaciji pal oda, ko del vareso andre

A. Fizicko manuš

Nav
Fimeľijakro nav
Adresa
Telefonos/faxos
Email

 

B. Pravnicko manuš (Nav the fameľijakro nav le štatutarno manušeskro, pravno)

Ánav
Sídlo  
Adresa(sídlo)
Telefonos/faxos
Email
Manušeskro

 

II. Pal savi buťi džal the kas den andre

Dav andre/phukava prekal o:
Ministerstvos
Aver kotor andre themeskri administracija
Gav (gaveskro kher)
Učeder phuveskro kotor
krajsko urados
obvodno urados
Socijalno poisťovňa
Sasťipnaskri poisťovňa
Urados vaš e buťi the socijalna buťa
Katastros phuvakro the kherengro
Themeskro krisengri administracija
Aver kotor andre khetaňibnaskri administracija
save angle o legalno sistemos the principi so hine andro demokratikano the pravno them.
III. Charnes oda, pal soste hin tumaro phukaviben:IV. Aver ľila:

(pisinen o nava le ľilengre, save thoven ki o tumaro mangipen, te bičhaven buter ľila, pisinen te ča keci – thoven ki oda fotokopiji le dokumentengre)
V. Mukhav te prindžarel personalna informaciji pal mande:

Mire podpisoha mukhav, hoj e Kancelarija le sakoneskre arakhardoskri tel o zakonos g. 428/2002 Z.z. pal o arakhipen le personalna datengri, te kerel personalna informacijenca pal mande, the le personalna informacijenca andal e špecijalno kategorija, dži o buchľaripen savore personalna datengri save hine andro phukaviben the jekhetane leha bičhade dokumenti.

Kada miro, hoj mukhav te kerel buťi personalna informacijenca pal mande, poťinela dži pes rodela pal o phukaviben u prekal e avutňi archivacija tel o registraturno sistemos andre Kancelarija le sakoneskro arakhardeskri.

Te sikhavel miro pripados andro mediji:

kamav
na kamav