Rokovanie s predstaviteľmi Slovenskej komory znalcov

28.11.2012

V súvislosti so „Správou verejnej ochrankyne práv o zbytočných prieťahoch v súdnom konaní v SR“ iniciovala Slovenská komora znalcov pracovné rokovanie s predstaviteľmi Kancelárie verejného ochrancu práv, ktoré sa uskutočnilo 20. novembra. Verejná ochrankyňa práv JUDr. Jana Dubovcová diskutovala s viceprezidentmi Slovenskej komory znalcov Prof. Dr. Ing. Ivanom Haluškom, DrSc. a Ing. Mariánom Miškaninom, PhD. predovšetkým o problémoch znalcov, ktoré sú obsiahnuté v spomínanej Správe.

Úplné znenie Memoranda zo stretnutia si môžete prečítať TU.
Zobraziť všetky