Rokovanie o Správe o činnosti verejného ochrancu práv vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien

07.04.2009

V utorok 7. apríla 2009 bola za účasti verejného ochrancu práv Pavla Kandráča prerokovaná vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien Správa o činnosti verejného ochrancu práv, ktorú predložil v marci tohto roku.

Podľa ustanovenia § 23 ods. 1 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov predkladá verejný ochranca práv správu o činnosti národnej rade každý rok v prvom štvrťroku. V správe uvádza svoje poznatky o dodržiavaní základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb orgánmi verejnej správy ako aj návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov.

Správu o činnosti verejného ochrancu práv z marca 2009 nájdete tu (pdf).
Zobraziť všetky