Rómsky jazyk - cesta sebaurčenia a sociálnej inklúzie

11.12.2012

Občianske združenie Romano kher (Rómsky dom) a Súkromné gymnázium v  Kremnici zorganizovali odborný seminár na tému: Rómsky jazyk - cesta sebaurčenia a sociálnej inklúzie. Seminár sa konal pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a pozvanie naň prijala aj verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová, ktorá v úvodnom slove hovorila predovšetkým o aktuálnej situácii a konkrétnych skúsenostiach v oblasti vzdelávania a používania jazykov národnostných menšín. Na záver prítomní odborníci z celého Slovenska sformulovali návrhy na zlepšenie situácie vo využívaní rómskeho jazyka.Zobraziť všetky