REPRODUKČNÉ PRÁVA MUSÍME REŠPEKTOVAŤ, NIE OBMEDZOVAŤ

29.10.2019

Poslanci a poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky posunuli do druhého čítania legislatívnu zmenu, ktorá má sprísniť pravidlá vykonávania interrupcií. Vzhľadom na to, že pre mňa ako verejnú ochrankyňu práv je zaväzujúce, že aktuálnou zákonnou úpravou ochrany ľudského života pred narodením neporušujeme ustanovenia našej ústavy ani medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná, považujem výsledky parlamentného hlasovania za snahu o obmedzovanie reprodukčných práv, ktorá by do demokratickej spoločnosti nemala patriť.

Som hlboko znepokojená vývojom situácie a interpretáciou účelu navrhovanej novely, ktorým údajne má byť zvýšená informovanosť žien rozhodnutých pre podstúpenie zákroku. Navrhovaný spôsob, v ktorom je obsiahnuté povinné poskytnutie vizuálneho ako aj zvukového záznamu však skôr predstavuje citový nátlak. Z lekárskeho hľadiska by navyše počúvanie tlkotu srdca do 3 mesiacov tehotenstva podľa časti odbornej verejnosti mohlo byť pre plod nebezpečné.

Želám si, aby sa zákony na Slovensku tvorili a upravovali s osobitným ohľadom na ochranu základných práv, ktoré nám garantuje ústava, a nie naopak.
Zobraziť všetky