REAKCIA VEREJNEJ OCHRANKYNE PRÁV NA VYJADRENIA MINISTRA VNÚTRA

08.01.2014

Reakcia verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej na vyjadrenia ministra vnútra Roberta Kaliňáka po dnešnom rokovaní vlády:

„Zo strany ministra vnútra som k prípadu, ktorý sa udial v Moldave nad Bodvou na ulici Budulovská, zatiaľ nezaznamenala žiadne vecné argumenty. Pri vykonávaní svojej práce dodržiavam zákon a od pána ministra som očakávala, že zabezpečí realizovanie opatrení na zlepšenie ochrany základných práv a slobôd pred orgánmi polície. On sa však namiesto toho opakovane uchyľuje k takýmto nezrelým reakciám. Nerozumiem, na základe akej úvahy minister vnútra považuje upozornenia na porušenie základných práv a slobôd a návrhy verejného ochrancu práv na zlepšenie ich ochrany, za politikárčenie. Z jeho vyjadrenia oceňujem iba tú časť, v ktorej uvádza, že sa zamyslia, „...aby mohlo byť čo najviac vecí dokumentovaných v rámci kamier“.

Vyrozumenie verejného ochrancu práv o nesúhlase so stanoviskom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k porušeniu základných práv a slobôd fyzických osôb, ku ktorému došlo policajným zásahom vykonaným dňa 19.6.2013 v rómskej osade Budulovská v Moldave nad Bodvou a o nesúhlase s neprijatím opatrení na ochranu základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb pri vykonávaní policajných zásahov a osôb, ktoré polícia predviedla na policajné oddelenia a s nevyvodením dôsledkov za porušenie práva:
PREDKLADACIA SPRÁVA (úplné znenie TU)
VLASTNÝ MATERIÁL (úplné znenie TU)
NÁVRH UZNESENIA (úplné znenie TU)
Zobraziť všetky