Reakcia verejného ochrancu práv na vyjadrenie Jána Čarnogurského o nezaujatí stanoviska

10.10.2007

V súvislosti s ohláseným vyšetrovaním bývalého premiéra a ministra spravodlivosti, dnes advokáta Jána Čarnogurského za ublíženie na zdraví, sa verejný ochranca práv Pavel Kandráč s prekvapením dozvedel z denníka SME ako aj z internetového portálu www.sme.sk, že podobne ako prokuratúra nezaujal stanovisko k „výpisom z odbornej právnickej literatúry“, ktoré mu mal Ján Čarnogurský poslať. Kancelária verejného ochrancu práv považuje ponuku Jána Čarnogurského na internetovej stránke denníka Sme na fľašu vína pre každého čitateľa, ktorý „dosiahne od prokuratúry alebo od ombudsmana Kandráča stanovisko, či je možné bez súdneho rozhodnutia alebo iného úradného rozhodnutia vysťahovať z domu rodinu, ktorá tam 50 rokov býva“ za nedôstojný spôsob riešenia veci. Verejný ochranca práv Pavel Kandráč podnet Jána Čarnogurského dôkladne preskúmal a na základe stanovísk príslušných orgánov sa rozhodol odložiť ho z dôvodu, že nepatrí do pôsobnosti verejného ochrancu práv. Jána Čarnogurského o tom informoval listom ešte v máji tohto roku. Podnet sa týkal sporu v oblasti súkromného práva, ktoré nepatrí do pôsobnosti verejného ochrancu práv. Pavel Kandráč sa domnieva, že advokátovi Jánovi Čarnogurskému je známa zákonom o verejnom ochrancovi práv a ústavou vymedzená pôsobnosť verejného ochrancu práv.

PhDr. Zuzana Štukovská
asistentka pre styk s médiami
Kancelária verejného ochrancu práv
Nevädzová 5
820 04 Bratislava 24
tel. 02/48 28 72 36, 0911 707 122
e-mail: stukovska@vop.gov.sk
Zobraziť všetky