REAKCIA ÚRADU HRANIČNEJ A CUDZINECKEJ POLÍCIE NA NÁŠ PRIESKUM

09.07.2020

Včera sme vás informovali o výsledkoch prieskumu na oddeleniach cudzineckej polície. Uviedli sme, že do včerajšieho dňa (7. 7. 2020) do  Kancelárie verejného ochrancu práv nebola doručená spätná väzba od  orgánov, ktorým boli adresované návrhy opatrení na zlepšenie fungovania cudzineckej polície, konkrétne od Ministerstva vnútra SR a Úradu hraničnej a cudzineckej polície.

Do Kancelárie verejného ochrancu práv však bola začiatkom tohto týždňa doručená reakcia od Úradu hraničnej a  cudzineckej polície. Úrad v odpovedi nereflektuje na navrhované opatrenia. V nadväznosti na jeho list budem pokračovať v komunikácii s  daným orgánom verejnej správy, resp. s jeho nadriadeným orgánom.

List nájdete na našej webovej stránke.

Ospravedlňujeme sa za nepresnosti.
Zobraziť všetky