RADA VLÁDY PRE ĽUDSKÉ PRÁVA SI UVEDOMUJE POTREBU POLICAJNÝCH KAMIER A NEZÁVISLOSŤ INŠPEKCIE

02.07.2021

Na 39. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sa tento týždeň okrem iného diskutovalo aj o potrebe kamerových záznamov zo zásahov polície a posilnení nezávislosti policajnej inšpekcie.

V rámci témy prijali členovia a členky rady uznesenie, na ktorom sa jednomyseľne zhodli. Na podnet zástupcu Kancelárie verejného ochrancu práv doňho zapracovali aj odporúčanie pre vládu, aby prijala opatrenia, ktorými sa zabezpečí vyhotovovanie a uschovávanie kamerových záznamov zo zásahov polície. Uznesenie súčasne odporúča posilnenie nezávislosti policajnej inšpekcie.

Som rada, že členovia a členky rady si uvedomujú potrebu zabezpečiť osobné kamery pre políciu v zásahu aj nezávislosť inšpekcie. Dôležitejšie však bude preklopenie tohto presvedčenia do reality, a to tak, aby sme v dohľadnom čase videli, že polícia má kamery k dispozícii a taktiež, že inšpekcia bude skutočne nezávislá, nielen formálne. Situáciu preto naďalej sledujem.

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „Rada vlády pre l'udské práva odporučila vláde zaviest' opatrenia na vyhotovanie policajnych záznamov ZO zásahov aposilnit' nezávislost' inšpekcie Verejná ochrankyša práv“
Zobraziť všetky