Rada Európy realizuje dotazníkové zisťovanie pre deti a mládež na tému „Súdnictvo priateľské k deťom“

05.03.2010

Pre všetky deti a mladých do veku 18 rokov pripravila Rady Európy pre oblasť priateľskosti súdnictva k deťom dotazník venovaný deťom v súdnom konaní.

Bližšie informácie na stránke Rady Európy:
http://www.coe.int/T/TransversalProjects/Children/News/Childfriendlyjustice/Survey_child_friendly_justice_en.asp

Alebo v slovenskom jazyku na stránke detských ombudsmanov:
http://www.detskyombudsman.sk/zapojte-sa-do-dotaznikoveho-zistovania-pre-deti-a-mladez-na-temu-sudnictvo-priatelske-k-detom
Zobraziť všetky