RÚŠKO JE NAŠA OCHRANA, NIE OHROZENIE

12.10.2020

V rámci preskúmania podnetu namietajúceho nosenie rúšok v školách, som zohľadnila odborné epidemiologické názory, odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a porovnateľnú situáciu v okolitých krajinách. Skonštatovala som, že nosenie rúšok slúži na ochranu zdravia a neporušuje základné práva.

Podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) rúško nespôsobuje vdychovanie vysokej koncentrácie oxidu uhličitého a nemá negatívny vplyv na zdravie. Táto dezinformácia môže podľa ÚVZ vzniknúť z pocitu nedostatku vzduchu spojeného s nezvykom nosenia rúška. Podobne sa vyjadrila aj Svetová zdravotnícka organizácia, podľa ktorej pri nosení rúška nedochádza k intoxikácii ani k nedostatku kyslíka.

Deti, ktorým by nosenie rúšok predsa len mohlo spôsobiť problémy, majú výnimku. Ide napríklad o žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím či závažnými poruchami autistického spektra.

Na základe porovnania opatrení v iných európskych krajinách možno uviesť, že podobný postup zvolili aj iné štáty EÚ. Napríklad vo Francúzsku musia deti od 11 rokov nosiť rúška povinne v interiéri aj počas vyučovania. V Nemecku sa situácia líši v závislosti od spolkovej krajiny, v niektorých je nosenie rúšok v školách len odporúčané, v iných nariadené až do konca školského roka. V Taliansku musia všetci žiaci nosiť v interiéri rúška, pedagogickí pracovníci sú povinní nosiť dokonca aj ochranné štíty na tvár.

Rúško je síce reštrikciou, ktorá môže byť nepríjemná, avšak v súčasnej zhoršujúcej sa pandemickej situácii, je nutné vziať do úvahy najmä potrebu ochrany verejného zdravia. Keďže ochoreniu doposiaľ nie je možné efektívne medicínsky predchádzať ani ho liečiť, je potrebné dodržiavať opatrenia, medzi ktoré spadá častejšie dezinfikovanie a umývanie rúk, dodržiavanie odstupu, aj prekrytie horných dýchacích ciest. Zásah do práv je v takomto prípade realizovaný len v nevyhnutnej miere, na nevyhnutný čas a za účelom ochrany verejného záujmu.
Zobraziť všetky