RÓMOVIA V ODBOJI ODKRÝVAJÚ MENEJ ZNÁMU KAPITOLU SNP

30.08.2019

S radosťou som prijala pozvanie na vernisáž výstavy Rómovia v odboji odkrývajúcu menej známy fakt, a síce, že Rómovia a Rómky neboli len obeťami vojny, ale aj aktívne bojovali a zasadzovali sa o záchranu našej identity a predkov. Bolo mi cťou byť pri otvorení výstavy – symbolicky pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania. Teším sa, že na vernisáži sa zúčastnila aj pani prezidentka Zuzana Čaputová.

Iniciatívu samu o sebe považujem za významný krok v posune vnímania postavenia Rómov a Rómok vo vojne, ale aj mimo nej. Keďže korene idey vytvoriť tento projekt sa spájajú s rodokmeňom autorky Very Lackovej a životom jej pradeda, cítim ešte silnejší osobný rozmer pri jej motivácii upozorniť na Rómov v odboji. Ján Lacko, ktorého viackrát zatkli, odvliekli do pracovného tábora, a ktorý prišiel o celú svoju rodinu, nakoniec v sebe našiel silu a pridal sa k odboju. Jeho príbeh z povstania však nie je jediný. Som rada, že vďaka odhodlanosti autorky a jej tímu pátrať po ich stopách máme možnosť zoznámiť sa s osudmi ďalších rómskych hrdinov. Autentické dotyky s minulosťou aj cez nové súvislosti považujem za cestu k tomu, aby sme si vážili hodnotu života, slobody a rešpektu jeden k druhému.

Vďaka za odkrývanie novej perspektívy a pripomenutie takmer zabudnutých príbehov Rómov a Rómok bojujúcich v SNP.

Nezabudnime – Ma bisteren!
Zobraziť všetky