PRVÝ NÁVRH NA ZAČATIE DISCIPLINÁRNEHO KONANIA

20.11.2013

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová podala na Najvyšší súd SR návrh na začatie disciplinárneho konania proti sudcovi jedného z bratislavských okresných súdov. Je to prvýkrát v takmer 12-ročnej histórii, čo slovenský verejný ochranca práv využil túto svoju právomoc.

„Svoje oprávnenie podať návrh na začatie disciplinárneho konania som sa rozhodla využiť po tom, ako som zistila, že sudca konal bez opory v zákone, v ústave a v rozpore s princípmi demokratického a právneho štátu. Taktiež  prekročil svoje zákonné  oprávnenia, výsledkom čoho bolo porušenie základného práva fyzickej osoby na informácie, čo skonštatoval aj Ústavný súd SR. Týmto postupom sudca tiež ohrozil dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov. Zároveň som zistila, že voči tomuto sudcovi nebola vyvodená žiadna disciplinárna zodpovednosť. Za toto závažné disciplinárne previnenie navrhujem uložiť disciplinárne opatrenie – zníženie funkčného platu o 50 % na 3 mesiace,“ uviedla vo svojom návrhu verejná ochrankyňa práv.

Sudca na verejnom súdnom pojednávaní podmienil použitie zvukového záznamu súhlasom súdu a neskôr bez právneho dôvodu písomným oznámením neudelil súhlas na jeho použitie, čím porušil základné právo fyzickej osoby na informácie zaručené v čl. 26 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky.
Zobraziť všetky