#PRVNÍCHSTOLET

06.10.2021

S radosťou som sa včera zúčastnila na stretnutí právničiek pri príležitosti uplynutia 100 rokov od momentu, keď právnickú fakultu absolvovala prvá absolventka – právnička. Pre projekt #PRVNÍCHSTOLET, v rámci ktorého boli udelené ocenenia významným právničkám z Českej a Slovenskej republiky, som sa stala jednou z ambasádoriek.

Som presvedčená, že vo svete plnom nerovností je potrebné podporovať ženy pôsobiace v právnom svete či verejnom živote a za ich prínos im udeliť ocenenie za ich aktivity.

Projekt, ktorého súčasťou je odovzdanie ocenenia s názvom Flamma 2021, odkazuje na Františku Plamínkovú, českú političku a aktivistku, ktorá sa v minulosti výrazne zasadzovala o práva žien. Aj dnes ocenené ženy ako aj ďalšie ženy, ktoré boli na ocenenie nominované, sú aktívne na poli práva v oblastiach neziskového sektora, na akademickej pôde či v advokácii. Za Slovensko ocenenie získala Lucia Berdisová, ktorej spolu s ďalšími štyrmi ocenenými z Českej republiky –Lucie Hrdá, Andrea Procházková, Jana Marková, Veronika Křesťanová, srdečne gratulujem.

Som rada, že som mala možnosť byť ambasádorkou projektu so zameraním na vyzdvihnutie žien pôsobiacich v práve.
Zobraziť všetky