PRVÝKRÁT V HISTÓRII ÚRADU VSTUPUJEM DO KONANIA PRED ESĽP

11.01.2019

Prípadom neprimeraného policajného zásahu v Moldave nad Bodvou sa v kancelárii dlhodobo zaoberáme. Po prvýkrát v histórii úradu využijem možnosť vstúpiť ako tretia strana (amicus curiae) do súdnych konaní na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP). Súdu poskytnem svoje stanovisko k otázkam dôležitým z pohľadu konania pred súdom.

Okrem účasti v súdnom konaní v Štrasburgu monitorujeme v kancelárii aj vývoj súdneho procesu na Slovensku. Ako verejnosť sa 29. januára 2019 osobne zúčastním súdneho pojednávania v Košiciach.

Viac v článku: https://bit.ly/2Fy3JlH
Zobraziť všetky