PROJEKT ZDRAVÉ REGIÓNY POMÁHA ZLEPŠOVAŤ PODMIENKY PRE ZDRAVIE V MARGINALIZOVANÝCH KOMUNITÁCH

18.03.2019

Minulý týždeň sme sa s mojimi kolegyňami na regionálnom výjazde v Košiciach zoznámili s národným projektom Zdravé regióny, ktorý pomáha marginalizovaným komunitám v prístupe k zdravotnej starostlivosti.

O fungovaní projektu sme sa dozvedeli na konferencii Together4BetterHealth, na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia rôznych európskych krajín, aby sa podelili o svoje skúsenosti. Na Slovensku zapája projekt viac ako 240 asistentiek a asistentov osvety zdravia priamo z marginalizovaných komunít, ktorí v nemocniciach komunikujú s lekárkami, lekármi, zdravotníckym personálom, pacientkami a pacientmi a zlepšujú komunikáciu medzi nimi. V pôrodniciach tvoria most medzi personálom a rodičkami. Pomáhajú prekonávať jazykovú bariéru - tlmočia potreby žien zdravotníčkam a zdravotníkom a naopak, vysvetľujú ženám dôležitosť zdravotníckych postupov.

Cieľom projektu je priniesť zmenu zvnútra a zapájať do jej procesu ľudí priamo z marginalizovaných komunít, čo veľmi oceňujem. Som presvedčená, že práve osveta a práca s ľuďmi zo sociálne vylúčeného prostredia je správnou cestou k ich integrácii.
Zobraziť všetky