Profil verejného obstarávateľa 

Kancelária verejného ochrancu práv je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
 
Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade s platným Organizačným poriadkom Kancelárie verejného ochrancu práv samostatný ekonóm.
 

Kontaktné údaje:
 
Mgr. Zuzana Péčová - Odbor vzťahov, riadenia a správy
Tel: ++421 (02) 323 63 765


Email: pecova@vop.gov.sk