Problematika väzenstva

29.10.2002

Problematika väzenstva a dodržiavania ľudských práv v rámci väzníc sa nezriedka vyskytuje v rámci podnetov, s ktorými sa občania obracajú na verejného ochrancu práv. V náväznosti na danú problematiku dňa 29. októbra 2002 Verejný ochranca práv za sprievodu riaditeľa Justičnej a väzenskej stráže JUDr. Fábryho navštívil väzenské zariadenia v Ilave.
Zobraziť všetky