PRIPOMÍNAME SI MEDZINÁRODNÝ DEŇ RÓMOV A RÓMOK

08.04.2021

Dnes je Medzinárodný deň Rómov a Rómok, ktorý si každoročne symbolicky pripomíname. V tomto roku, podobne ako v minulom, považujem za potrebné zdôrazniť porušovanie práv marginalizovaných rómskych komunít v kontexte nepriaznivej pandemickej situácie. Ich základné ľudské práva boli v niektorých prípadoch neproporcionálne obmedzované a dochádzalo k segregačným opatreniam.

Príkladom je uzatváranie celých marginalizovaných rómskych komunít, ku ktorému sa vyjadrujem už od prvej vlny pandémie. Takáto karantenizácia má diskriminačný charakter a nie je riadne odôvodnená.
Nejde však len o uzatváranie rómskych komunít, kedy sú ich základné ľudské práva porušené.

Už pred pandémiou čelili Rómovia a Rómky v marginalizovaných komunitách na Slovensku mnohým prekážkam, za odstránenie ktorých sa v rámci svojho pôsobenia zasadzujem a poukazujem na potrebu riešenia mnohých týchto problémov. Ide najmä o neschopnosť garantovať pitnú vodu chudobným vrstvám na Slovensku, doposiaľ nevyriešené nezákonné sterilizácie rómskych žien či segregáciu rómskych detí vo vzdelávaní.

Všetci ľudia si musia byť rovní v dôstojnosti a právach bez akejkoľvek diskriminácie. Preto je nevyhnutné, aby sa s každým zaobchádzalo rovnako v rámci pandémie, ale aj po jej skončení. Musíme dbať na to, aby šance a príležitosti boli pre každého rovnaké a nesmieme zabúdať na problémy marginalizovaných rómskych komunít, ktorým čelia v každodennom živote.

Na obrázku môže byť text
Zobraziť všetky