PRIPOMÍNAM MINISTROVI VNÚTRA POLICAJNÉ KAMERY A NEZÁVISLOSŤ INŠPEKCIE

18.06.2021

Pri príležitosti zajtrajšieho výročia policajnej razie v Moldave nad Bodvou sa obraciam na ministra vnútra Romana Mikulca. Pripomínam mu dodnes nezabezpečené kamerové systémy na monitorovanie policajných zásahov a nedostatočnú nezávislosť policajnej inšpekcie. V liste ho žiadam, aby zabezpečil nápravu premietnutím odporúčaní do praxe, ktoré navrhovala už bývalá ombudsmanka.

Osem rokov od uplynutia razie v Moldave nad Bodvou rozhodol domáci súd po rozsudku ESĽP v prospech veľkej časti obetí, ktoré čelili obvineniu z krivej výpovede a oslobodil ich spod obžaloby. Dotknutí ľudia sa konečne dočkali spravodlivosti, no dĺžka a peripetie v procese pre nich predstavovali mimoriadne náročnú životnú etapu. Za celý tento čas však štát nezabezpečil osobné kamery pre políciu pri plánovaní a realizovaní zásahov ani dostatočne nezávislú inšpekciu, ktorá konanie polície prešetruje. Tieto požiadavky sú však úplným základom v demokratickom a právnom štáte.

Načo sú nám osobné kamery pre políciu v zásahu?

Aj v súčasnosti sa zaoberám podnetmi, v ktorých ľudia namietajú neprimerané použitie sily polície. Kamerový záznam slúži na ochranu osôb pred neprimeraným použitím sily, ako aj na ochranu polície pred nedôvodnými obvineniami z neprimeraného použitia sily. Preto som ministrovi odporučila, aby zabezpečil zavŕšenie procesu obstarania kamier a zaviedol povinné vyhotovovanie kamerového záznamu z plánovaných akcií s použitím sily.

Inšpekcia nespĺňa medzinárodné kritériá nezávislosti

Síce vítam novelizáciu zákona z roku 2019 k úprave postavenia inšpekcie, napriek tomu súčasný systém stále nespĺňa všetky medzinárodné štandardy kladené na takýto typ orgánu. Inšpekcia musí byť právne aj prakticky nezávislá. V prípade inšpekcie v SR vznikajú pochybnosti o maximálnej nezávislosti, pretože členovia inšpekcie sú naďalej súčasťou polície. Preto som odporučila vykonať ďalšie kroky na zabezpečenie nezávislosti inšpekcie.

Som presvedčená, že ak sa podarí presadiť navrhované opatrenia, tak dôjde aj k obmedzeniu priestoru na porušovanie základných práv a slobôd v prípadoch súvisiacich s neprimeraným použitím policajnej sily.

Na obrázku môže byť text
Zobraziť všetky