Prijatie zástupcov prevádzkovateľa internetového portálu pre biznis a manažment v Kancelárii verejného ochrancu práv

09.07.2007

Dňa 9. júla 2007 prijal verejný ochranca práv Pavel Kandráč zástupkyňu spoločnosti BIZZ-NET.COM Inc., prevádzkovateľa portálu pre biznis a manažment Ivanu Čatajskú. Hlavnou témou rokovania boli možnosti spolupráce pri presadzovaní ochrany základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb ako aj informovanosti verejnosti o postavení a činnosti verejného ochrancu práv v Slovenskej republike prostredníctvom uvedeného informačného portálu. Predstavitelia rokujúcich strán sa dohodli i na súčinnosti pri zvyšovaní právneho vedomia obyvateľov Slovenska vo forme poskytovania právnych usmernení pri riešení problémov návštevníkov tejto internetovej stránky, súvisiacich s pôsobnosťou verejného ochrancu práv.
Zobraziť všetky