Prijatie zahraničnej návštevy zo Švédska u verejného ochrancu práv

08.02.2007

Dňa 8. februára 2007 prijal verejný ochranca práv Pavel Kandráč na pôde Kancelárie verejného ochrancu práv v Bratislave veľvyslanca Švédska v Slovenskej republike Mikaela Westerlinda, švédskeho ombudsmana pre rovnosť príležitostí Claesa Borgströma a  Brigittu Evengård, členku predsedníctva Štokholmskej krajskej rady so zodpovednosťou za rovnoprávnosť pohlaví. Hlavnou témou stretnutia bola výmena poznatkov a skúseností pri ochrane ľudských práv a základných slobôd so zameraním na zabezpečenie rovnosti príležitostí. Pavel Kandráč a Claes Borgström sa dohodli na ďalšej spolupráci v oblasti boja proti diskriminácii.
Zobraziť všetky