Prijatie zahraničnej delegácie z Uzbekistanu v Kancelárii verejného ochrancu práv

16.07.2009

Dňa 16. júla 2009 prijali verejný ochranca práv a vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv zahraničnú delegáciu z Uzbekistanu. Hlavnou témou rokovaní bola činnosť verejného ochrancu práv v Slovenskej republike, jeho poznatky o dodržiavaní základných práv a slobôd orgánmi verejnej správy, súčinnosť s inými organizáciami. Osobitná pozornosť bola venovaná problematike ochrany práv seniorov, najmä v súvislosti s dopadom krízy v sociálnej oblasti, ale aj ochrane práv detí a Projektu detských spolupracovníkov verejného ochrancu práv, ktorý začala realizovať Kancelária verejného ochrancu práv v predchádzajúcom kalendárnom roku.
Zobraziť všetky