Prijatie vysokého komisára OBSE pre otázky národnostných menšín u verejného ochrancu práv

10.02.2009

V dňoch 9. – 11. februára 2009 navštívil Slovenskú republiku vysoký komisár OBSE pre otázky národnostných menšín Knut Vollebaek. Hlavnou témou návštevy boli aktuálne otázky a situácia národnostných menšín žijúcich na Slovensku, ale aj spolupráca Slovenskej republiky s úradom vysokého komisára a jeho aktivity v medzinárodnom priestore. Post vysokého komisára pre otázky národnostných menšín, ako nástroj prevencie konfliktov a včasného riešenia národnostných a etnických napätí, vznikol v roku 1992. Knut Vollebaek tento post zastáva od júla 2007.  Počas návštevy Slovenskej republiky sa stretol s viacerými predstaviteľmi zákonodarnej i výkonnej moci, organizáciami na ochranu ľudských práv, ale aj zástupcami národnostných menšín.

Dňa 10. februára 2009 prijal vysokého komisára OBSE pre otázky národnostných menšín aj verejný ochranca práv.

Viac o úrade vysokého komisára pre otázky národnostných menšín (angl.):
http://www.osce.org/hcnm/
Zobraziť všetky