Prijatie verejného ochrancu práv prezidentom Slovenskej republiky

23.03.2012

Verejného ochrancu práv Pavla Kandráča dňa 23. marca 2012 prijal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, ktorý historicky prvému verejnému ochrancovi práv v Slovenskej republike poďakoval za jeho 10-ročnú  činnosť pri ochrane základných práv a slobôd fyzických a právnických osôb a za vybudovanie funkčnej inštitúcie ochrany práv v Slovenskej republike i jej medzinárodný kredit. Prezident osobitne ocenil vzájomnú veľmi dobrú spoluprácu a témou stretnutia bol aj ďalší vývoj v oblasti ochrany ľudských práv a základných slobôd v Slovenskej republike i v medzinárodnom meradle. Verejný ochranca práv zároveň slávnostne odovzdal prezidentovi svoju Správu o činnosti za posledný 10. rok jeho činnosti.
Historicky prvým verejným ochrancom práv sa stal doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc., ktorý bol zvolený Národnou radou Slovenskej republiky dňa 19. marca 2002, zložením sľubu do rúk predsedu Národnej rady Slovenskej republiky dňa 27. marca  2002.  Dňa 30. januára 2007 Národná rada Slovenskej republiky v tajnom hlasovaní zvolila Pavla Kandráča do funkcie verejného ochrancu práv aj na ďalšie funkčné obdobie (2007 - 2012), ktoré mu uplynie dňa 27. marca 2012.
Zobraziť všetky