Prijatie veľvyslanca Ruskej federácie v Slovenskej republike v Kancelárii verejného ochrancu práv

23.04.2007

Dňa 23. apríla 2007 prijal verejný ochranca práv Pavel Kandráč veľvyslanca Ruskej federácie v Slovenskej republike Alexandra Ivanoviča Udaľcova a prvého radcu veľvyslanectva Alexandra Ivanoviča Vetu. Spolu so slovenským verejným ochrancom práv sa prijatia zúčastnila vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv Henrieta Antalová. Hlavnou témou stretnutia bola problematika ochrany základných práv a slobôd v oboch krajinách. Zahraničná delegácia sa zaujímala o skúsenosti verejného ochrancu práv v Slovenskej republike z dodržiavania základných práv a  slobôd, osobitne o práva národnostných menšín žijúcich na Slovensku, najmä maďarskej a rómskej, ako aj o problematiku práv a slobôd prejednávanú Európskym súdom pre ľudské práva. V rámci následnej diskusie sa strany dohodli na ďalšej spolupráci vo forme pravidelných stretnutí a výmene informácií a poznatkov z dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, ako aj na nadviazaní súčinnosti s ombudsmanom Ruskej federácie.
Zobraziť všetky