Prijatie veľvyslanca Maďarskej republiky na Slovensku v Kancelárii verejného ochrancu práv

05.06.2008

Dňa 5. júna 2008 prijal verejný ochranca práv Pavel Kandráč veľvyslanca Maďarskej republiky v Slovenskej republike Heizera Antala. Rokujúce strany sa navzájom podrobnejšie informovali o činnosti ombudsmanských inštitúcií pri ochrane práv a slobôd, ako aj o možnostiach prehĺbenia spolupráce v ďalších oblastiach, napríklad  formou  sprístupnenia  zistení o porušovaní práv a slobôd. Hlavnou témou rokovania však boli otázky súvisiace s plánovaným summitom ombudsmanov krajín V4, ktoré by sa malo konať v septembri 2008 na Slovensku. Iniciátorom pravidelných stretnutí ombudsmanov bol slovenský verejný ochranca práv a prvý „Summit ombudsmanov krajín V4“  sa konal  v dňoch 20.-22. októbra 2004 vo Vysokých Tatrách na Slovensku. Prostredníctvom týchto stretnutí si ochrancovia práv môžu poskytovať vzájomnú podporu a pomoc pri ochrane práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb ako i zaujímať jednotné stanoviská v prípadoch medzinárodného diania.
Zobraziť všetky