Prijatie vedúceho Regionálneho úradu UNHCR pre Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko a Slovinsko v Kancelárii verejného ochrancu práv

15.05.2007

Dňa 15. mája 2007 prijal verejný ochranca práv Pavel Kandráč vedúceho Regionálneho úradu UNHCR pre Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko a Slovinsko v Budapešti pána Lloyda Dakina s vedúcim Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov na Slovensku Petrom Kresákom. Hlavnou témou stretnutia, ktoré sa uskutočnilo na pôde Kancelárie verejného ochrancu práv bola problematika azylu na Slovensku, ktoré v porovnaní s okolitými krajinami registruje nižšie počty žiadateľov o azyl, potreba zjednotenia azylovej politiky v rámci európskeho spoločenstva, ako aj dôsledného dodržiavania zákonného postupu v súvislosti s rozhodovaním o udelení azylu. Obidve strany potvrdili v rámci diskusie ochotu prehlbovania spolupráce v danej oblasti, a to aj formou spoločných návštev azylových zariadení.
Zobraziť všetky