Prijatie riaditeľky Centra právnej pomoci v Kancelárii verejného ochrancu práv

09.05.2007

Dňa 9. mája 2007 prijal verejný ochranca práv riaditeľku Centra právnej pomoci. Stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch sídla Kancelárie verejného ochrancu práv v Bratislave, sa zúčastnili aj vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv a dvaja zástupcovia centra. Hlavnou témou rokovania boli možnosti prehlbovania spolupráce, najmä v oblasti zvyšovania právneho vedomia verejnosti, pomoci pri uplatňovaní práv a slobôd ako aj súčinnosť pri zabezpečovaní vzdelávacích aktivít a podujatí pre pracovníkov oboch inštitúcií a pre širšiu odbornú i laickú verejnosť.
Zobraziť všetky