Prijatie predstaviteľov občianskeho združenia Fórum pre pomoc starším v Kancelárii verejného ochrancu práv

05.06.2007

Dňa 5. júna 2007 prijali verejný ochranca práv a vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv zástupkyne občianskeho združenia Fórum pre pomoc starším z Prievidze. Hlavnou témou stretnutia bola problematika ochrany práv a slobôd starších, najčastejšie problémy, s ktorým sa stretávajú, ako aj poznatky oboch rokovacích strán z danej oblasti. Predmetom rokovania boli aj konkrétne formy spolupráce, najmä v súvislosti s potrebou zvyšovania právneho vedomia tejto skupiny obyvateľstva, ale aj podnecovania verejnej diskusie a prijímania účinných opatrení na zabezpečenie dôstojného života starších v Slovenskej republike.
Zobraziť všetky