Prijatie predstaviteľov kórejskej ombudsmanskej inštitúcie v Kancelárii verejného ochrancu práv

17.12.2007

Dňa 17. decembra 2007 prijal verejný ochranca práv zahraničnú delegáciu predstaviteľov kórejského ombudsmana spolu so zástupkyňou Veľvyslanectva Kórejskej republiky na Slovensku. Hlavnou témou rokovania bolo postavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republiky, činnosť Kancelárie verejného ochrancu práv ako aj výmena poznatkov a skúseností z ochrany práv a slobôd v obidvoch krajinách. Stretnutie sa uskutočnilo na pôde sídla Kancelárie verejného ochrancu práv v Bratislave.
Zobraziť všetky