Prijatie ombudsmana Arménskej republiky v Kancelárii verejného ochrancu práv

30.05.2008

Dňa 30. mája 2008 prijal verejný ochranca práv Pavel Kandráč na pôde sídla Kancelárie verejného ochrancu práv v Bratislave ombudsmana Arménskej republiky Armena Harutyunyana. Hlavnou témou rokovania bola problematika ochrany práv a slobôd ako aj praktické poznatky ombudsmanov v oboch krajinách.  Rokujúce strany sa navzájom informovali o zistených najčastejších porušeniach práv a slobôd, diskutovali o spolupráci so zákonodarným orgánom a spôsobe kreovania, o problematike rodovej rovnosti ako aj o možnostiach zaradenia ombudsmanskej inštitúcie do národného mechanizmu v zmysle Opčného protokolu k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu či trestaniu.  V rámci stretnutia odzneli aj viaceré námety ohľadom možnosti vzájomnej spolupráce oboch inštitúcií.

Viac informácií o postavení a činnosti arménskeho ombudsmana v arménskom, anglickom, a ruskom jazyku môžete nájsť na stránke www.ombuds.am
Zobraziť všetky