Prijatie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne v Kancelárii verejného ochrancu práv

18.12.2007

Dňa 18. decembra 2007 sa na pôde Kancelárie verejného ochrancu práv uskutočnilo stretnutie verejného ochrancu práv Pavla Kandráča s generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne Ivanom Bernátkom. Stretnutia sa za Kanceláriu verejného ochrancu práv zúčastnili aj vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv Henrieta Antalová, právnička odboru vecnej pôsobnosti Taťana Spišiaková a za Sociálnu poisťovňu riaditeľ sekcie dôchodkového poistenia Rudolf Križan, riaditeľka sekcie nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia a lekárskej posudkovej činnosti Elena Trutzová a riaditeľka odboru výberu poistného Vlasta Ševčíková. Hlavnou témou rokovania bola problematika zabezpečenia ochrany základných práv a slobôd v sociálnej oblasti, ako aj možnosti zefektívnenia spolupráce oboch inštitúcií pri vybavovaní podnetov verejným ochrancom práv.
Zobraziť všetky