Prijatie egyptskej ombudsmanskej delegácie v Kancelárii verejného ochrancu práv

05.05.2009

Napriek tomu, že inštitút verejného ochrancu práv vznikol na Slovensku ako v jednej z posledných krajín Európskej únie, sedemročné skúsenosti z činnosti verejného ochrancu práv sú známe a cenené aj ďaleko za hranicami. S cieľom oboznámiť sa s nimi navštívili Pavla Kandráča v jeho bratislavskom sídle už viaceré zahraničné delegácie. Najnovšie sa o systém práce verejného ochrancu práv a fungovanie jeho kancelárie zaujímali zástupkyne egyptskej ombudsmanskej inštitúcie, ktorá pôsobí pri tamojšej Národnej rade pre ženy. Vedúca kancelárie prof. Nagwa Amin El Fawal a programová manažérka Shahinaz Mohamed Khalil boli v dňoch 4. a 5. mája 2009 hostkami verejného ochrancu práv.

V Egypte vznikla ombudsmanská inštitúcia v roku 2006 ako projekt financovaný Európskou úniou. Z jej členských štátov si Egypťanky na hlbšie štúdium vybrali Slovensko práve preto, že v oblasti ľudských práv dosiahlo podľa ich názoru významný pokrok. Zaujímavosťou je, že kým u nás bol inštitút verejného ochrancu práv konštituovaný ako všeobecný so zameraním na základné práva a slobody, v Egypte má charakter špecializovanej ombudsmanskej inštitúcie s orientáciou na ochranu a presadzovanie práv žien.
Kancelária verejného ochrancu práv pripravila pre zástupkyne egyptskej ombudsmanskej inštitúcie aj stretnutia na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva, aby sa okrem systému ochrany práv  mali možnosť oboznámiť aj s postavením žien u nás a prístupmi k riešeniu ich problémov.
Zobraziť všetky