Prijatie delegácie Rady Európy

08.12.2015

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová prijala 8. decembra 2015 delegáciu Výboru ministrov Rady Európy. Stretnutia s verejnou ochrankyňou práv sa zúčastnil portugalský zástupca Artur Torres Pereira, zástupca Holandska Leen Verbeek a asistent konzultanta Prof. Dr. Angel-Manuel Moreno-Molina.

Rada Európy je celoeurópska organizácia, ktorá ochraňuje a presadzuje ľudské práva a kľúčové piliere demokracie. Medzi kľúčové zmluvy, ktoré rámcujú ochranu základných práv patrí Európsky dohovor o ľudských právach, reevidovaná Európska sociálna charta či Rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín.

Zástupcov Rady Európy zaujímal predovšetkým prístup k dodržiavaniu a porušovaniu základných práv a slobôd na lokálnej a regionálnej úrovni, pretože kongres miestnych a regionálnych samospráv je ideálnym miestom, kde vzrastá povedomie týkajúce sa ochrany ľudských práv.

Verejná ochrankyňa práv ministrov obonámila o riešení doručených podnetov za uplynulé obdobie vo vzťahu k územnej samospráve, ktorých je priemerne 140 ročne.

FOTO:Kancelária verejného ochrancu práv - Michaela Podolinská
Zobraziť všetky