Prijatie delegácie Poradného výboru RDNM Rady Európy u verejného ochrancu práv

06.04.2005

Dňa 6. apríla 2005 sa na pôde Kancelária verejného ochrancu práv v Bratislava uskutočnilo stretnutie verejného ochrancu práv s členmi delegácie Poradného výboru RDNM z Rady Európy pani Anastaciou Crickley, pánom Gjergjom Sinanani a tajomníkom pánom Alainom Chablaisom. Návšteva sa uskutočnila v rámci druhého monitorovacieho cyklu implementácie Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike.

Členovia delegácie sa zaujímali o činnosť a pôsobnosť verejného ochrancu práv, osobitne o podnety dotýkajúce sa práv národnostných menšín. Spoločne sa venovali aj problematike údajných násilných sterilizácií rómskych žien a nepokojov Rómov na východnom Slovensku, najmä z pohľadu prijímania opatrení na predchádzanie problémov v budúcnosti, osobitne vo vzťahu k ochrane ústavných práv na prácu a  práva na vzdelanie. Verejný ochranca práv oboznámil členov delegácie i s približovaním informácií o pôsobnosti a činnosti verejného ochrancu práv príslušníkom národnostných menšín vydaním informačných materiálov a formuláru na podanie podnetu v jazykoch národnostných menšín.
Zobraziť všetky