PRIJALA SOM NOVÉHO VEĽVYSLANCA BULHARSKA

07.10.2021

Dnes som v Kancelárii verejného ochrancu práv prijala veľvyslanca Bulharskej republiky pána Vassila Petkova, ktorý bol vymenovaný do funkcie v prvej polovici tohto roka.

Na zdvorilostnom stretnutí sme sa vzájomne informovali o našich aktivitách, porovnali sme kompetencie verejného ochrancu alebo ochrankyne práv v kontexte Slovenskej a Bulharskej republiky, ktoré sú odlišné. Ako som uviedla, medzi moje najvyššie oprávnenie patrí možnosť obrátiť sa na Ústavný súd v prípade, že zistím nesúlad s Ústavou Slovenskej republiky či medzinárodnými záväzkami.

Okrem toho sme hovorili taktiež o zvládaní pandémie v jednotlivých krajinách a problémoch, s ktorými sa oba štáty stretli a stretávajú. Taktiež sme sa dotkli dlhodobých problémov, ktoré sa v oboch systémoch vyskytujú, či už ide o justíciu a vymožiteľnosť práva, korupciu a podobne.

Veľvyslanec na stretnutí uviedol, že pozitívne hodnotí etablovanosť bulharskej menšiny na Slovensku. V rámci minorít sme sa dotkli aj postavenia marginalizovaných rómskych komunít.
Zobraziť všetky