PRIDAJTE SA K NÁM

25.06.2020

Chcete pracovať v inštitúcii, ktorá chráni základné práva a slobody pred konaním orgánov verejnej správy? Staňte sa súčasťou tímu v  Kancelárii verejného ochrancu práv.

Aktuálne máme otvorenú pozíciu:

ŠPECIALISTA/ŠPECIALISTKA V OBLASTI VNÚTORNEJ KONTROLY

  • náplň práce je zameraná predovšetkým na kontrolu hospodárenia s  prostriedkami určenými na plnenie úloh kancelárie, vnútornú kontrolu plnenia úloh kancelárie, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení vydaných na ich základe, kontrolu plnenia opatrení na nápravu zistených nedostatkov, koncepčnú, koordinačnú a  kontrolnú činnosť v oblasti vybavovania sťažností a petícií občanov, ako aj ich priame vybavovanie, koncepčnú a koordinačnú činnosť vrátane tvorby interných právnych predpisov.

Viac informácií: https://bit.ly/2YqnEv2
Zobraziť všetky