Priateľ ľudu - vízia na najbližších 5 rokov

05.05.2017

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová na dnešnej tlačovej konferencii predstavila novinárom a verejnosti svoju víziu pre výkon funkcie verejnej ochrankyne práv pre obdobie najbližších 5 rokov /2017-2022/. Verí, že verejný ochranca práv má byť na strane ľudí, aby ich hlas aj pozícia boli vo vzťahu k orgánom verejnej správy posilňované.


Prácu verejnej ochrankyne práv bude vykonávať v duchu hodnôt základných práv a slobôd, demokratického a právneho štátu, spoločných európskych hodnôt a v nadviazaní na prácu a odkaz ombudsmanov Jany Dubovcovej a Otakara Motejla.


Vo svojej činnosti sa prioritne zameria na práva pacientov, seniorov, ľudí v tieni /deti, seniorov, pacientov či väzňov v zariadeniach, kde sú obmedzení na osobnej slobode/, živnostníkov, malých a stredných podnikateľov, žiakov a študentov či budúce generácie. Samozrejme, pozrie sa, ako sa prijímali alebo neprijímali doterajšie systémové opatrenia z rokov 2012 až 2017 a po tomto audite bude opätovne predkladať návrhy na ich prijatie.

V päťročnom pláne sa objavila aj priorita  v podobe online úradu, v ktorom si každý podávateľ bude môcť cez svoj elektronický účet pozerať priebeh vybavovania podnetu. V najbližšom čase má verejná ochrankyňa práv ambíciu tiež priniesť Ombudsmankinho sprievodcu galaxiou orgánov verejnej správy.Ten by mal ľudí v núdzi rýchlo zorientovať, na ktorý orgán sa majú obrátiť s podnetom tak, aby sa im dostala účinná pomoc.

Celú prezentáciu s rozpracovanou víziou, prioritami a hodnotami, ku ktorým sa verejná ochrankyňa práv prihlásila pri výkone svojej funkcie, nájdete na nasledujúcom linku: https://www.scribd.com/presentation/347429178/Prezentacia-vizie-vrejnej-ochrankyne-prav

FOTO: Kancelária verejného ochrancu práv - Adam Kováč

Zobraziť všetky