PRI ZAVÁDZANÍ OBMEDZENÍ JE POTREBNÉ VYVAŽOVAŤ INDIVIDUÁLNE A SPOLOČENSKÉ ZÁUJMY

24.02.2021

Redaktor spravodajského portálu Aktuality ma oslovil na zapojenie sa do ankety o zavedení očkovacích pasov.

Moja odpoveď na jeho otázku znie:

„Zavedenie očkovacích pasov v súčasnosti zvažujú viaceré štáty. Možné obmedzovanie niektorých práv či služieb pre tých, ktorí nebudú disponovať potvrdením o očkovaní proti ochoreniu covid-19, zaiste otvorí diskusiu, ktorej neoddeliteľnou súčasťou bude aj ľudskoprávna rovina takýchto opatrení.

Podľa môjho názoru je pri úvahách o zavádzaní obmedzení pre osoby, ktoré nebudú očkované, vždy potrebné vyvažovať individuálne záujmy jednotlivcov na jednej strane a spoločenský záujem na ochrane života a zdravia na strane druhej.

Už súčasná právna úprava upravuje možnosť sankcionovať osoby, ktoré sa bez preukázania závažných zdravotných alebo iných lekársky zdôvodnených prípadov nepodrobia povinnému očkovaniu.
Keďže očkovanie proti ochoreniu covid-19 je dobrovoľné, jeho odmietnutie by nemalo byť sankcionované, zároveň by však akékoľvek obmedzenie (nesankčného charakteru) malo prejsť testom proporcionality, čo znamená, že zákonodarca by mal racionálne a presvedčivo zdôvodniť, že toto obmedzenie je na účel ochrany života a zdravia nevyhnutné a nie je ho možné zabezpečiť inými, do základných práv menej zasahujúcimi prostriedkami.

Keďže v súčasnosti nepoznáme konkrétnu podobu obmedzení v súvislosti s možným zavedením očkovacieho pasu, bude možné preskúmať otázku súladu s ľudskoprávnymi štandardmi až po tom, ako bude predložený konkrétny legislatívny zámer.”

Prečítajte si celú anketu.

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „Pri zavádzaní obmedzení je potrebné vyvažovat individuálne záujmy na jednej strane a spoločensky záujem na ochrane zdravia a života na druhej strane Verejná ochrankyša práv“
Zobraziť všetky