Prerokovanie Správy o ochrane a uplatňvaní práv a slobôd v činnosti orgánov verejnej správy vo vzťahu k seniorom na Slovensku

29.10.2014

V stredu 29. októbra predstavila verejná ochrankyňa práv Správu o ochrane a uplatňvaní práv a slobôd v činnosti orgánov verejnej správy vo vzťahu k seniorom na Slovensku. Spolu s odborným gestorom správy Petrom Kresákom ju prezentvala zástupcom mimovládnych organizácií, domovov dôchodcov, zariadení pre seniorov či ministerstva práce a Združenia miest a obcí Slovenska.

V zariadeniach pre seniorov bolo v roku 2012 k dispozícii 11 895 miest, dôchodcov bolo viac ako 1,3 milióna. Práve preto je podľa verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej potrebné zabezpečiť dostupnosť a  kapacitné možnosti zariadení pre celoročné poskytovanie sociálnej starostlivosti.

Nedostatočná kapacita miest vo verejných sociálnych zariadeniach je iba jedným z viacerých  problémov, ktoré verejná ochrankyňa práv v Správe predostrela.
Zobraziť všetky