PREDSTAVILA SOM PANI PREZIDENTKE VÝROČNÚ SPRÁVU ZA MINULÝ ROK

28.04.2021

Dnes ma osobne prijala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Na stretnutí som jej predstavila svoju výročnú správu a aktivity, ktoré boli v mojej činnosti ťažiskové v minulom roku. Poukázala som na vysoký počet podnetov týkajúcich sa pandémie. Išlo prevažne o podnety súvisiace s povinnou štátnou karanténou či právom na vzdelávanie detí. Venovala som sa taktiež viacerým prípadom uzatvárania celých oblastí, v ktorých žijú marginalizované rómske komunity.

Pani prezidentku som zároveň informovala, že v roku 2020 som sa venovala aj veľkému množstvu podnetov mimo pandémie, s ktorými sa na mňa ľudia obrátili. Išlo napríklad o rôzne problémy týkajúce sa dôchodkov a ďalších príspevkov, zbytočné prieťahy v konaniach alebo opakované využívanie nezákonných vyhradených priestorov na zadržiavanie osôb na policajných staniciach.

Prezidentka sa na stretnutí okrem toho zaujímala o moje aktivity v súvislosti s ochranou práv seniorov a životného prostredia. Informovala som ju, že som sa zaoberala dodržiavaním základných práv a slobôd seniorov, detailnejšie aj stále aktuálnou problematikou kontrol v zariadeniach, kde sa nachádzajú seniori. Venovala som sa aj ochrane životného prostredia a vo svojej mimoriadnej správe z jesene minulého roka som poukázala na nevyhnutnú potrebu okamžitého odstránenia environmentálnych záťaží.

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová si zhodnotenie mojej činnosti za uplynulý rok so záujmom vypočula a na pracovnom stretnutí mi vyjadrila plnú podporu v ďalšej činnosti. Taktiež vyzdvihla dôležitosť silného inštitútu verejného ochrancu alebo ochrankyne práv ako etablovaného pevného piliera demokratického a právneho štátu v Slovenskej republike.

Na obrázku môže byť jedna osoba alebo viacerí ľudia, stojaci ľudia, sediaci ľudia a interiér

Foto: KP SR
Zobraziť všetky